Privacy Policy การเข้าถึง UFA771 มีความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้เข้ารับบริการของทางเรา เราคำนึงถึงเรื่องนี้เป็นปัจจัยหลัก เอกสารนโยบายประเภทนี้จะรวบรวมข้อมูลความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าใช้บริการและวิธีการใช้บริการ ที่บันทึกโดย UFA771

นโยบายความเป็นส่วนตัวที่เราได้รวบรวมนั้น จะไม่มีการแบ่งปันข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้เข้าใช้งานในทางออนไลน์ หรือออฟไลน์ นอกเหนือจากเว็บไซต์นี้

การยินยอม

การเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเรา แสดงว่าคุณได้ยินยอมรับข้อกำหนด รวมไปถึงการยินยอมให้เก็บข้อมูลส่วนตัว และนโยบายความเป็นส่วนตัวของทางเรา

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้ระบุและส่งให้กับทางเรามานั้น ทางเราขอแจ้งให้ทราบอย่างชัดเจนว่า คุณได้ยินยอมให้เราได้จัดเก็บข้อมูลส่วนตัวรวมไปถึง เลขบัญชีธนาคาร เพื่อเข้ารับการให้บริการของทางเรา

หากคุณมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลที่คุณได้ระบุมา คุณสามารถส่งข้อมูลเพิ่มเติม หรือแก้ไข ได้ทางไลน์ของทางเรา เรามีทีมงานที่คอยสนับสนุนเรื่องนี้ตลอด 24 ชั่วโมง

เราจะใช้ข้อมูลของคุณทางใดบ้าง

ข้อมูลที่เราได้เก็บรวบรวมมา เพื่อนำมาใช้ในข้อต่างๆ ตามนี้

· เพื่อสอบถามถึงปัญหาการเข้าใช้งานของเว็บไซต์ของเรา

· เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไข ข้อบกพร่องของปัญหาที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์

· พัฒนาผลิตภัณฑ์การให้บริการ ฟังก์ชั่นและโปรโมชั่นใหม่

· ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการอัพเดทข้อมูลต่างๆ บนเว็บไซต์

· ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการปลอมแปลงเว็บไซต์

นโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สาม

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ UFA771 จะไม่ใช้โฆษณาเกี่ยวกับเว็บไซต์อื่น ที่มีชื่อไม่ตรงกับทางเราดังนั้น เราจึงอยากให้คุณได้อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับเซิฟเวอร์ การโฆษณาของบุคคลที่สาม รวมไปถึงแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการเลือก คุณสามารถเลือกปิดการใช้งานคุกกี้ผ่านตัวเบาว์เซอร์ของคุณได้ หากต้องการทราบข้อมูลการปฏิบัติของคุกกี้สามารถเข้าไปอ่านคู่มือในเบาว์เซอร์นั้นๆ ในส่วนของการตั้งค่าได้ทันที

สิทธิในความเป็นส่วนตัว ROP

สิทธิของบุคคลตามหลักขั้นพื้นฐานของกฎหมายในประเทศมีดังต่อไปนี้

· ผู้ให้บริการที่รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล จะไม่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริโภค

· ผู้ให้บริการสามารถลบข้อมูลส่วนตัวของผู้บริโภค (ผู้ให้บริการจะทำการลบข้อมูลหลังจากไม่เข้าใช้บริการเป็นเวลานาน)

· ผู้ให้บริการจะไม่ขายข้อมูลส่วนตัวของผู้บริโภคให้กับบุคคลสาธารณะ หรือบริษัทเอกชน

หากท่านต้องการส่งคำขอเพื่อเปลี่ยนสิทธิเหล่านี้ สามารถติดต่อกับทางเราเพื่อดำเนินการและแก้ไขสิทธิในความเป็นส่วนตัวของคุณ

สิทธิ์ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้เข้ารับการบริการของเราทุกคน มีสิทธิ์ที่จะปกป้องข้อมูล ดังต่อไปนี้

· สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล – คุณมีสิทธิ์ขอข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับบริการนี้

· สิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูล – คุณมีสิทธิ์ที่จะขอให้เราแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ หากข้อมูลไม่ถูกต้อง และสามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้

· สิทธิ์ในการลบข้อมูล – คุณมีสิทธิ์ที่จะขอให้ทางเราลบข้อมูลส่วนบุคคลได้หากคุณต้องการที่จะปกป้องข้อมูลของคุณ

· สิทธิ์ในการจำกัดการประมวลผล – คุณมีสิทธิ์ที่จะขอให้เราจำกัดข้อมูลของคุณเพื่อไม่ให้นำไปประเมินผล หรือ เก็บข้อมูลการเข้าใช้งาน ภายใต้เงื่อนไขบางประการได้

· สิทธิ์ในการคัดค้านการประมวลผล – คุณมีสิทธิ์ที่จะคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วน ภายใต้เงื่อนไขบางประการได้

· สิทธิ์ในการเคลื่อนย้ายข้อมูล – คุณมีสิทธิ์ที่จะขอให้เราไม่โอนถ่ายข้อมูลส่วนบุคคลที่ทางเรานั้นได้เก็บรวบรวม ไปยังองค์กรเอกชน หรือ องค์กรของรัฐได้

หากคุณต้องการข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิเหล่านี้ คุณสามารถติดต่อกับทางเราเพื่อดำเนินการและแก้ไขสิทธิในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลสำหรับเด็ก

ทางเราได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างสูงเกี่ยวกับการเพิ่มการป้องกันในการเข้าใช้งานสำหรับเว็บไซต์นี้ ทางเราได้สนับสนุนให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมหรือติดตาม และแนะนำเกี่ยวกับกิจกรรมออนไลน์

UFA771 ของเราจะไม่เก็บข้อมูล จากเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี หากคุณคิดว่าบุตรหลานของคุณให้ข้อมูลกับทางเว็บไซต์ของเรา เราจึงขอแนะนำให้คุณติดต่อกับทางเราโดยตรง เราจะทำการลบข้อมูลดังกล่าวออกจากฐานข้อมูลของเราทันที